Ykdysadyýet

«Daşoguz» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda firmasynyň 56 dükany bolup, onuň 37- si azyk, 10-sy senagat we 9-sy garyşyk harytlaryň söwdasyny amala aşyrýar. Ilaty jemgyýetçilik iýmitleri bilen üpjün edýän 105 sany naharhanasy bolup, olaryň 37-si çagalar baglarynda, 27-si mekdeplerde, 41-si welaýat hassahanalarynda ýerleşýär. Şeýle-de, «Aýna», «Altyn asyr» restoranlary, […]

Ykdysadyýet

Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşigi

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, bazar, restoran, önümçilik, guşçulyk. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Birleşigiň garamagynda 422 sany söwda nokady bolup, şolaryň 7-si söwda merkezi, 5-si minimarket we 410-sy dükandyr. Şeýle-de 72 sany jemgyýetçilik hyzmat ediş nokady bar. 57 sany önümçilik sehinde çörek we çörek önümleri, unaş önümleri, süýji-köke, şöhlat we gündelik sarp edilýän azyk […]

tm_TMTürkmençe