Ykdysadyýet

TDHÇMB-nyň söwda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 41 million 403 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 73-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň we Owganystanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, dizel ýangyjyny, suwuklandyrylan gazy, göni arassalanan benzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, Owganystanyň işewürleri «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen suwuklandyrylan gazy hem-de «Türkmengaz» döwlet konserniniň kärhanasynda […]

Ykdysadyýet

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdala-rynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Türkiýäniň we Owganystanyň telekeçileri Türkmenba-şydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen, gidro usulda arassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar. «Türkmengaz» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen suwuklandyrylan gaz Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň telekeçileriniň söwdalarynyň esasyny düzdi. Mun-dan başga-da, Owganystanyň işewürleri Seýdiniň nebiti […]

Ykdysadyýet

Türkmen biržasynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.Daşary ýurt walýutasyna BAE-den, Owganystandan we Türkiýeden gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen arassalanan dizel ýangyjyny we awiakerosini satyn aldylar. Şeýle-de Dokma senagaty ministrliginiň dokma toplumlarynda öndürilen dürli görnüşli dokma önümleri satyldy. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 14 million 800 müň dollaryna […]

Ykdysadyýet

Geçen hepde ýerli biržada geleşikleriň jemi bahasy 23 million dollardan geçdi

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan, Türkiýeden, Azerbaýjandan, Gyrgyz Respublikasyndan, ABŞ-dan we BAE-den gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awiakerosini, göni işlenen awtobenzini, tehniki uglerody we polipropileni satyn aldylar. Şeýle-de Dokma senagaty ministrliginiň dokma toplumlarynda öndürilen dürli görnüşli nah ýüplügi satyldy. Geleşikleriň […]

Ykdysadyýet

Geçen 4 aýda türkmen-eýran söwda dolanyşygy 150 million dollara deň boldy

Şu ýylyň geçen 4 aýy boýunça türkmen-eýran söwda dolanyşygynyň möçberi 150 million amerikan dollaryna deň boldy. Munuň özi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, takmynan, 80 göterim ýokarydyr. Bu barada şu gün Tähranda geçirilen ýokary derejeli gepleşikleriň barşynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýratyn nygtady. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň elektron neşiri habar berýär.«Biz şu günki duşuşyga […]

Ykdysadyýet

Türkmen biržasynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Gazagystandan, Türkiýeden, Owganystandan we Gyrgyz Respublikasyndan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, suwuklandyrylan gazy we awiakerosini satyn aldylar. Şeýle-de Dokma senagaty ministrliginiň dokma toplumlarynda öndürilen dürli görnüşli dokma önümleri we nah ýüplügi satyldy. Geleşikleriň jemi bahasy […]

Ykdysadyýet

Türkmen biržasynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Gyrgyz Respublikasyndan, Hindistandan, BAE-den, Owganystandan, Türkiýeden we Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän za-wodlar toplumynda öndürilen arassalanan dizel ýangyjyny, awtobenzini, suwuklandyrylan gazy we awiakerosini satyn aldylar. Şeýle-de Dokma senagaty ministrliginiň dokma toplumlarynda ön-dürilen dürli görnüşli dokma önümleri we nah […]

Ykdysadyýet

Geçen hepde ýerli biržada geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürleri «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň kärhanalarynda öndürilen karbamidi satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Russiýanyň, BAE-niň, Gyrgyzystanyň we Türkiýäniň telekeçilerine dürli görnüşli tekiz reňklenen we žakkard tüýjümek önümler, nah ýüplük ýerlenildi. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 90 million […]

Ykdysadyýet

Geçen hepde türkmen biržasynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini satyn aldylar. «Türkmengaz» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen suwuklandyrylan gaz Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň we Özbegistanyň telekeçileriniň geleşikleriniň esasyny düzdi. Owganystanyň we Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri «Türkmenhimiýa» döwlet […]

Ykdysadyýet

Geçen hepde türkmen biržasynda geleşikleriň 48-si hasaba alyndy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 48-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Gazagystandan, Türkiýeden, BAE-den, Owganystandan, Beýik Brita-niýadan we Gyrgyz Respublikasyndan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işle-ýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, portlandsementi we gidro usulda arassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar. Şeýle-de Dokma senagaty ministrliginiň dokma top-lumlarynda öndürilen nah ýüplügi satyldy. Geleşikleriň […]

tm_TMTürkmençe