Ykdysadyýet

«Bereket» oteli

Alyp barýan işleriniň ugry: Myhmanhana. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: «Bereket» oteliniň umumy meýdany 121287 m2 bolup, daşky we içki howuzlary, akwaparkly howuz, fitnes zaly, sauna, bar we restoran hyzmatlaryny hödürlenýär. Myhmanhana 138 otagdan ybarat bolup, olardan 1 orunlyk otaglaryň 38 sanysy, 2 orunlyk otaglaryň 76 sanysy, lýuks otaglaryň 20 sanysy, ýokary derejeli myhmanlar üçin niýetlenen […]

Ykdysadyýet

«Awaza» söwda merkezi

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, restoran. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda merkeziniň 3 gatdan ybarat desgasynyň birinji gatynda uly supermarket ýerleşýär. Mundan başga-da merkezde «Sport eşikleri», «Parfyumeriýa», «Haly», «Dokma harytlary» dükanlary we «Altyn Asyr» ÝGPJ-niň hyzmat ediş nokady hereket edýär. Şeýle-de bilýard we tennis zaly, çagalar üçin oýun meýdançasy, internet kafe, bar we «Doňdurma» […]

Ykdysadyýet

Balkan welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşigi

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, bazar, restoran, önümçilik, maldarçylyk, guşçulyk. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Hojalyk hasaplaşygyndaky özbaşdak edara-kärhanalarynyň 15 sanysy bolup, olaryň 10-sy söwda, 2-si önümçilik, 3-si bazardyr. Welaýat birleşiginiň özbaşdak kärhanalarynyň garamagynda 155 sany söwda dükany, 28 sany jemgyýetçilik iýmiti nokatlary, 38 sany mekdep bufetleri, 2 önümçilik kärhanalary, 10 sany ululy-kiçili bazarlar halkyň […]

tm_TMTürkmençe