Ykdysadyýet

Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow jenap Wo Wan Thyonga Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.
Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Prezident Wo Wan Thyonga berk jan saglyk, güýç-kuwwat, Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň halkynyň öňe gitmegine hem-de abadançylygyna gönükdirilen ähli başlangyçlarynda we işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Bu barada TDH habar berýär.

tm_TMTürkmençe