Ykdysadyýet

Birža söwdalary

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşik-leriň 46-sy hasaba alyndy.
Daşary ýurt walýutasyna Gyrgyz Respublikasyndan, Owganystandan, Türkiýeden, BAE-den, Irlandiýadan, Özbegistandan, Serbiýadan, Gazagystandan, Wirjin adalaryndan we Ermenis-tandan gelen telekeçiler gidro usulda arassalanan dizel ýangyjyny, awtobenzini, awiakerosini, gu-radylan buýan köküni, portlandsementini we nah ýüplügini satyn aldylar. Geleşikleriň jemi baha-sy ABŞ-nyň 77 million 57 müň 100 dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdesine BAE-den we Türkiýeden gelen işewürler Dokma senagaty ministrligi-niň kärhanalarynda öndürilen, jemi bahasy 25 million 396 müň manatlyk nah ýüplügini satyn al-dylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 75 million 500 müň manatlykdan gowrak nebit koksuny we ýönekeý gaplama örtügini satyn aldylar.

tm_TMTürkmençe