Ykdysadyýet

Wekilbazar söwda bazasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek satuw, önümçilik.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Bazanyň düzüminde alkogolly içgiler, polipropilen halta we çörek önümçilik sehleri hereket edýär. Şeýle-de 3 sany dükany bolup, ilaty azyk harytlaryň dürli görnüşleri bilen üpjün edýär.

Salgysy: Mary welaýaty, Wekilbazar etraby, S.A.Nyýazow şaýoly (12-nji km).

Tel.: +993 558 6-11-74. Faks: +993 558 6-10-37.

tm_TMTürkmençe