Ykdysadyýet

«Merw» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Firma halkyň sarp edýän harytlarynyň lomaý, bölek we komission söwdasyny hem-de jemgyýetçilik iýmitiniň söwdasyny ýerine ýetirýär. Ilatdan oba hojalyk önümlerini satyn alyp, alyjylar köpçüligine elýeterli bahadan ýetirmek, ilatyň ösen islegini öwrenmek we harytlar barada maglumat bermek işlerini hem ýerine ýetirýär. Firmanyň 53 söwda nokady, 43 sany iýmit önümleri we 10 sany senagat harytlary üçin niýetlenen söwda meýdany bar.

Salgysy: Mary welaýaty, Mary ş., Arçabil köçesi, 17-nji jaý.

Tel:. +993 522 7-16-42. Faks: +993 522 7-16-42.

tm_TMTürkmençe