Ykdysadyýet

Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, önümçilik.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhananyň çörek, alkogolsyz içgiler we piwo, towuk etini hem-de towuk ýumurtgasyny öndürýän fermasy hereket edýär. Şeýle-de 13 sany garyşyk harytlary dükany, 6 sany naharhanasy we 1 kafesi bar.

Salgysy: Mary welaýaty, Mary ş., Ýeňşiň 50 ýyllygy köçesi, 42-nji jaý.

Tel.: +933 522 5-61-11. Faks: +933 522 5-66-40.

tm_TMTürkmençe