Ykdysadyýet

«Daşoguz» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda firmasynyň 56 dükany bolup, onuň 37- si azyk, 10-sy senagat we 9-sy garyşyk harytlaryň söwdasyny amala aşyrýar. Ilaty jemgyýetçilik iýmitleri bilen üpjün edýän 105 sany naharhanasy bolup, olaryň 37-si çagalar baglarynda, 27-si mekdeplerde, 41-si welaýat hassahanalarynda ýerleşýär. Şeýle-de, «Aýna», «Altyn asyr» restoranlary, üç sany «Daýhan» bazary, konditer, şöhlat önümlerini öndürýän sehleri we «Altynaý» spirt öndürýän zawody bar.

Salgysy: Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş. Parahat köçesi, 8-nji jaý.

Tel.: +933 322 6-47-47. Faks: +933 322 6-47-36.

tm_TMTürkmençe