Ykdysadyýet

«Türkmensöwdahyzmat» döwlet kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Abatlaýyş we gurnama.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Döwlet kärhanasy şäher elektrik toguny geçiriji ugurlary çekmek, elektrik togy bilen gurnama, transformatorlaryň, elektrik energiýasyny paýlaýjy we gözegçilik enjamlarynyň tehniki synagyny geçirmek, söwda-tehnologik we sowadyjy enjamlary, kassa aparatlary bejermek hem-de olara tehniki hyzmat etmek, raýat inženerçilik işleriniň gurluşygy, suw desgalarynyň gurluşygy, bezeg, suwag ýaly işleri amala aşyrýar.

Salgysy: Aşgabat ş., Gurbansoltan eje şaýoly, 304-nji jaý.

Tel.: +99312 93-56-84. Faks: +99312 93-58-05.

tm_TMTürkmençe