Ykdysadyýet

«Dag goçy» restorany

Alyp barýan işleriniň ugry: Restoran.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhananyň binasynda 330 orunlyk, 140 orunlyk, 25 orunlyk restoranlar şeýle hem eýwanda tomusda dynç almak üçin saýawanlar bilen enjamlaşdyrylan 6 orunlyk, 8 orunlyk we 14 orunlyk ýerler müşderilere hyzmat edýär.

Salgysy: Aşgabat ş., Arçabil etraby, Gökdere jülgesi, 45-nji jaý.

Tel.: +993 12 21-86-28. Faks: +993 12 21-86-36.

tm_TMTürkmençe