Ykdysadyýet

«Türkmenbakaleýa» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda, market, azyk harytlary.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda firmasynyň esasy wezipeleriniň biri ýurdumyzda azyk harytlarynyň bolçulygyny döretmekde elýeterli bahalardan halkymyzy ýag, şeker, süýt önümleri, miweler, marinad, konditer un we unaş ýaly azyk önümleri bilen üpjün etmek bolup durýar. Söwda firmasy daşary ýurtlardan bakaleýa harytlaryny getirmek we içerki bazarda ýerlemek bilen meşgullanýar. Firmanyň garamagynda 1 sany naharhana, 3 kafeteriý we 8 sany azyk söwda dükanlary hereket edýär.

Salgysy: Aşgabat ş., Talbuhina köçesi, 2-nji jaý.

Tel.: +93312 34-70-76. Faks: +993 12 34-74-34.

tm_TMTürkmençe