Ykdysadyýet

Söwda-kooperatiw mekdebi

Alyp barýan işleriniň ugry: Orta hünär okuwy.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Ýurdumyzyň pudaklary üçin hünärmenleri taýýarlamak. Okuw möhleti iki ýyl bolan Söwda kooperatiw mekdebinde «Buhgalter hasaby we maliýeleşdirmek», «Söwdanyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy», «Söwdany guramak we dolandyrmak», «Jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň önümleriniň tehnologiýasy» ýaly ugurlar boýunça hünärmenler taýýarlanýar.

Salgysy: Aşgabat ş., Aba Annaýew köçesi, 51- nji jaý.

Tel.: +993 12 34-34-47. Faks: +993 12 34-32-88.

tm_TMTürkmençe