Ykdysadyýet

«Keýik» restorany

Alyp barýan işleriniň ugry: Restoran.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhananyň binasynda 330 orunlyk, 140 orunlyk, 25 orunlyk restoranlar we eýwanda tomusda dynç alyş üçin saýawanlar bilen enjamlaşdyrylan ýerler halka ýokary hilli hyzmat edýär. Restoranyň çägindäki ýanaşyk ýerde amatly tomusky bassyrmalaryň birnäçesi hereket edýär.

Salgysy: Aşgabat ş., Arçabil etraby, Gökdere jülgesi, 35-nji jaý.

Tel.: +993 12 31-28-01.

tm_TMTürkmençe