Ykdysadyýet

Mary welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşigi

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, bazar, restoran we önümçilik.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Birleşigiň welaýat boýunça 520 sany dükany, 11 sany bazary we 82 sany önümçilik sehi hereket edýär. Mundan başga-da «Broýler» towuk et önümlerini öndürýän guş toplumy bar.

Salgysy: Mary welaýaty, Mary ş., Ýeňşiň 50 ýyllygy köçesi, 42-nji jaý.

Tel.: +993 522 6-02-69. Faks: +993 522 5-60-40.

tm_TMTürkmençe