Ykdysadyýet

Lebap welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşigi

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, bazar, restoran, önümçilik, guşçylyk.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Birleşigiň 75 sany önümçilik sehi bolup, olaryň 34-si çörek we çörek önümlerini taýýarlaýar. 2-si şöhlat önümlerini, 1 sany süýt we süýt önümlerini, 2 sany gök-miwe önümlerini gaýtadan işleýän, 14 sany süýjiköke öndürýän, 12 sany unaş önümlerini we 1 alkogolly, 1 alkogolsyz içgileri öndürýän kärhanalary halkymyza ýokary derejede hyzmat edýär. Şeýle hem 1 guş toplumy, 30 sany bazary, 108 sany açyk görnüşli naharhanasy, 31 sany çaýhanasy işleýär.

Salgysy: Türkmenabat ş., Bitarap Türkmenistan köçesi, 97-nji jaý.

Tel.: +933 422 6-22-40.Faks: +933 422 6-22-40.

tm_TMTürkmençe