Ykdysadyýet

«Biznes reklama» gazeti

Alyp barýan işleriniň ugry: Metbugat.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: «Biznes reklama» gazeti ýurdumyzyň Söwda toplumynda ýetilen sepgitleri, gazanylan üstünlikleri, ýerli önümçilik habarlaryny okyjylar köpçüligine gyzgyny bilen ýetirýär. Gazetiň sahypalarynda dünýä ykdysadyýeti, biznesi, täzelikleri çap edilýär.

Salgysy: Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan şaýoly, 593.

Tel.: +993 12 21-97-61; 21-97-62. Faks: +993 12 21-97-19.

E-mail: biznes.reklama@list.ru, biznes.reklama.gazeti@gmail.сom

Websaýt: www.https:br.com.tm

tm_TMTürkmençe