Ykdysadyýet

Söwda hünär-tehniki okuw mekdebi

Alyp barýan işleriniň ugry: Ýörite orta bilim.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda hünär-tehniki okuw mekdebi gündizki we agşamky okuwlarda halk hojalygynyň dürli ugurlarynda zähmet çekjek hünärmenleri taýýarlaýar. Talyplar «Aşpez-konditer tehnology», «Buhgalter», «Haryt öwreniji», «Jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň önümlerini gurnaýjy», «Menejer» ugurlary boýunça 10 aýlyk hem-de 1,5 ýyllyk okuw möhletinde hünär öwrenýärler.

Salgysy: Aşgabat ş., Aba Annaýew köçesi, 49-njy jaý.

Tel.: +993 12 34-67-62. Faks: +993 12 34-67-11.

tm_TMTürkmençe