Ykdysadyýet

«Awaza» söwda merkezi

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, restoran.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda merkeziniň 3 gatdan ybarat desgasynyň birinji gatynda uly supermarket ýerleşýär. Mundan başga-da merkezde «Sport eşikleri», «Parfyumeriýa», «Haly», «Dokma harytlary» dükanlary we «Altyn Asyr» ÝGPJ-niň hyzmat ediş nokady hereket edýär. Şeýle-de bilýard we tennis zaly, çagalar üçin oýun meýdançasy, internet kafe, bar we «Doňdurma» kafesi ýaly jemgyýetçilik iýmiti nokatlary, 160 orunlyk «Awaza» restorany bolup, isleg bildirýänler bu ýerde baýramçylyk dabaralaryny hem geçirip bilýär.

Salgysy: Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş., Awaza etraby, Arkadag şaýoly.

Tel.: +993 243 5-78-33. Faks: +993 243 5-78-39.

tm_TMTürkmençe