Ykdysadyýet

«Altyn damja» agyz suw kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Önümçilik kärhanasy.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhanada alkogolsyz, agyz suw içgileri, miwe suwlary we piwo içgisi öndürilýän sehleri hereket edýär. Kärhana miwe suwlarynyň 6 görnüşini, alkogolsyz içgileriniň 6 we piwonyň 2 görnüşini öndürýär.

Salgysy: Aşgabat ş., Abadan etraby, Jülge ýaşaýyş jaý toplumynyň Akdepe şäherçesi.

Tel.: +993 12 32-45-34. Faks: +993 12 32-45-34.

tm_TMTürkmençe