Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi geçiriler

2022-nji ýylyň 29-31-nji maý aralygynda Aşgabatdaky Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda haly, dokma we söwda pudaklaryny ösüşine bagyşlanan Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi geçiriler.
Türkmenistanyň söwda toplumynyň gazananlarynyň ýerli kärhanalaryň önümleriniň iň soňky nusgalary: azyk, senagat önümleri, sarp ediş harytlary, haly önümleri görkeziler.
Serginiň myhmanlary telekeçileriň önümleri we soňky ýeten sepgitleri bilen tanyşyp bilerler. Sergini Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy guraýar.
Sergi maý aýynyň 31-ne çenli dowam eder.
Salgysy: Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143