Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR MINISTRLIGI

Turkmenistan

Täzelikler

24-nji oktýabr — Birleşen Milletler Guramasynyň güni

Her ýy­lyň 24-nji okt­ýab­ryn­da dün­ýä jem­gy­ýetçi­li­gi Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň gü­nü­ni bel­le­ýär. Bu şan­ly se­ne 1948-nji ýy­lyň 24-nji oktýabryndan bäri bellenilip gelinýär. Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň esa­sy

Okamak »

Geçen hepdäniň birža söwdalary

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 12-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Russiýa Federasiýasyndan, Türkiýeden, Täjigistandan, Irlandiýadan gelen işewürler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan

Okamak »
+

Söwda, önümçilik, üpjünçilik, hyzmat ediş kärhanalary