TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR MINISTRLIGI

+

Söwda, önümçilik, üpjünçilik, hyzmat ediş kärhanalary

tm_TMTürkmençe