Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Ahal welaýaty boýunça

Ahal welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşigi.

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, bazar, restoran we önümçilik.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Welaýat alyjylar jemgyýetleriniň garamagyndaky kärhanalar söwda, hyzmat, önümçilik bilen meşgullanýar. Welaýat boýunça söwda nokatlaryň 397 sanysy, önümçilik sehleriniň 46-sy hereket edýär. Birleşigiň düzüminde 205 sany jemgyýetçilik hyzmat ediş nokatlary, 15 sany kafe, 7 sany restoran, 10 sany bazarlar halkyň ýokary isleglerini kanagatlandyrýar.

Salgysy: Aşgabat ş., A. Annaýew köçesi, 51-nji jaý.

Tel: +993 12 34-66-84.  Faks: +993 12 34-31-35.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Änewdäki önümçilik taýýarlaýyş-söwda senagat kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Önümçilik.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhana daşary ýurtlarda öndürilen ýokary hilli «Lýuks» spirtini gaýtadan işläp, ýokary hilli alkogolly içgileri öndürýär. Alkogolly içgileriň giň görnüşiniň lomaý söwdasyny amala aşyrýar.

Salgysy : Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Änew ş., Industrial köçesi, 3-nji jaý.

Tel: +993 12 57-40-92, Faks: +993 137 34-3-63.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.